Bir bisiklet grubu kurma fikrinden sonra grubumuza bir isim bulma arayışına girdik.

Önerilen çeşitli isimler arasından Deniz BAKLACI’nın önerisi olan ARGOS KAYSERİ BİSİKLET GRUBU ismi oy çoğunluğu ile seçilmiştir.

ARGOS ismi Erciyes Dağı’nın mitolojik çağlardaki ismi olduğundan dolayı oylamaya katılanlar tarafından en çok oyu almıştır.

Erciyes Dağı’nın Eski Çağlardaki Adı ARGOS

Erciyes Dağı, Anadolu’da bilinen ilk halklardan olan Hattilerden başlayarak günümüze kadar her medeniyetin gözünde kutsal bir yere sahiptir. Hititler döneminde adı Harkasos; beyaz, gümüş gibi parlak, beyaz dağ anlamına gelmektedir. Erciyes Dağı üst kısmında hiç erimeyen bir kar kütlesi ile meşhurdur. Daima bembeyaz ve parlaktır. Yunanlılar ve Romalılar; Erciyes’e “ARGOS/Argaios”, Gümüşdağ olarak adlandırmışlardır.

Ayrıca “Arg” sözcüğü eski Hint-Avrupa dillerinde, gümüş renkli, beyaz anlamına geliyor. Bu sözcük sonra ARGOS olarak Yunancaya, Arazauş olarak eski Pers diline geçmiştir. Latince gümüş anlamındaki argetum sözünün kökeni de bu sözcüktür. Erciyes Dağı, başı sürekli karla kaplı, beyaz bir dağ olduğu için “ARGOS/Argaios” yani “Akdağ” adını almıştır.